Säby Säteri - Värmdö - Ingarö

 • Eknäsvägen 25-27
 • Ingarö
 • Pris på förfrågan
 • Ingarö
 • Pris på förfrågan
Beskrivning

Säljande beskrivning

Magnifika Säby Säteri är vackert beläget på Ingarö invid Säbyviken och i ett bevarat kulturlandskap. Omgivande landskap utgörs i huvudsak av blandskog i kombination med öppna fält med åkerholmar. Inom cirka fem minuters resa med bil nås Brunn med offentlig och kommersiell service. Stockholm nås inom cirka 25 minuters resa med bil. 

Säby Säteri har en lång historia som sträcker sig bakåt i tiden till 1500-talet. Fram till i mitten av 1920-talet disponerades Säby Säteri till privatboende och därefter har Säby Säteri disponerats för semesterboenden samt för verksamheter inom hotell och konferens, jordbruk samt livsmedelsproduktion.

Markarealen uppgår till 324,7 hektar jämte vattenområden om 13,78 hektar i Säbyviken och Tranaröfjärden. Arealen fördelas över två fastigheter. Därtill är fyra fastigheter under bildande genom en pågående Lantmäteriförrättning. Möjlighet finns att förvärva hela eller delar av Säby Säteri. 

Marken erbjuder en varierad natur innehållande åker, gamla betesmarker med löv, berg, våtmarker och skogsområden lämpliga för rekreation och virkesproduktion. Goda möjligheter till jakt på älg och småvilt av olika slag samt fiske i flera sjöar. Väl utbyggt vägnät ger god tillgänglighet och brukas tillsammans med ett antal andra fastighetsägare.

Mark närmast huvudbyggnad och flyglar uppvisar i stora delar en parkliknande utformning med generösa gräsbeväxta ytor, ståtliga ekar och andra lövträd, grusbelagd gårdsplan med centrerad fontän framför huvudbyggnadens portal och rikligt med planteringar.

Säby Säteri omfattar tjugosex byggnader med en sammantagen area om 9 498 kvadratmeter varav huvud- och flygelbyggnader motsvarar 2 406 kvadratmeter och som tillsammans bildar en väl sammanhållen samt funktionell enhet. Två bostadsbyggnader och flera ekonomibyggnader är utarrenderade till arrendator som brukar åker/betesmark om cirka 90 hektar.  

Goda förutsättningar till utveckling genom rik historia, eftersökt läge på Värmdö och högkvalitativa byggnader. Här ges möjlighet att bedriva verksamheter inom flera områden eller till boende i vackra omgivningar med bekvämt avstånd till Stockholm.   

Säby Säteri överlåtes via bolag. 

 

Fullständig beskrivning
Fakta
 • Adress:
  Eknäsvägen 25-27,134 65 Ingarö
 • Kommun:
  Värmdö
 • Område:
  Ingarö
 • Typkod:
  120
 • Ägandeform:
  Friköpt - Gård
Mer fakta

Lösenord krävs för att se detaljerad information om detta objekt. Vänligen kontakta Lennart Alveborg för mer information.

Sälj med Skeppsholmen Sotheby's International Realty

Funderar du på att sälja din bostad? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

användarvillkoren
Du kanske även är intresserad av

Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.